Địa chỉ: Số 43A Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: +(02543) 589 589 -  02543 527 225 - Fax: + (02543) 527 222  
Phòng sales: 0989 533411 - 0918702910. CSKH: 0937 848866
Email: oceanstarhotelvt@gmail.com - Website: oceanstarhotel.vn