Nhà Hàng

•Nhà hàng khách sạn Ocean Star với sức chữa từ 90 khách đến 150 khách. Với thực đơn khách đoàn từ 100.000đ/suất trở lên,
chuyên phục vụ khách đoàn: các công ty lữ hành, công nhân các công ty...