Phòng họp

Khách sạn Ocean Star có 2 phòng họp phục vụ khách đoàn có nhu cầu hội họp, tọa đàm...Loại phòng
Room type
Khán phòng
Theater
Lớp học
Classroom
Chữ U Shape Yến tiệc
Banquet
Kích thước
Dimension
Tầng
Floor
Bảng giá /Price (VND)
8 giờ/hours 
4 giờ/hours
Lầu 9
100
90
70
100
18x6
9
5.500.000
3.000.000
Nhà  hàng
40 60 40 60 14 x 4
1
3.000.000
1.500.000
Giá trên bao gồm VAT, âm thanh. Không bao gồm máy chiếu, nước suối, hoa tươi, teabreak
Liên hệ phòng sale: 0767922333